FAB, Federación de Autoescuelas de Barcelona

Buscador

Introduce la palabra o la fecha de la noticia, la agenda, la nota de prensa o el informe

Agenda


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/catfab/public_html/es/requires/dreta.php on line 185
Actualidad > Noticias > SCT - PROFESSORS DE FORMACIÓ VIÀRIA 2014

Noticias

LUNES, 30 NOVIEMBRE 2015 - 09:10H

SCT - PROFESSORS DE FORMACIÓ VIÀRIA 2014

Curs per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Professor de Formació Viària 
Resolució INT/1682/2014 11 de juliol. DOGC 6667 18/07/2014
Nota informativa de les dates de les avaluacions ordinària i de recuperació de la fase de distància.
Les dates previstes de les avaluacions de la fase de distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària són:
Avaluació ordinària: 10 de desembre de 2015, de 15 a 20 hores 
Avaluació de recuperació: 11 de gener de 2016, de 15 a 20 hores
Properament indicaran el lloc i l’hora de presentació.
Els candidats poden comprovar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat
ACCÉS A LA WEB
Barcelona, 30 de novembre de 2015

C/ Mineria, 62-64 bajos
08038 Barcelona
Tel. 932 989 990
Fax 932 989 992
fab@fab.cat